Nasze kaplice

W Bruay przebywało ok. 70% polskich emigrantów, stąd nazwano go polskim Rzymem. Budowa innych miejsc kultu była potrzebna, dlatego też miejscowa Polska Misja Katolicka z ofiarną pomocą swoich parafian wybudowała: kaplice w Divionie na Cité 5 et Cité 30 (dziś już niestety nieistniejące) oraz kaplicę NMP Królowej Świata w Houdain. W 1966 roku polska wspólnota w Bruay dokonała zakupu Tour de Lambres przy rue Cail w Bruay. Po pożarze w 1984 roku ten budynek został odbudowany i przystosowany jako miejsce kultu religijnego, gdzie obecnie znajduje się kaplica Bożej Opatrzności. W każdej kaplicy znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz Jezusa Miłosiernego z napisem «Jezu ufam Tobie».

Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay la Buissière
(Bruay, place Guynemer)

22 czerwca 1930 roku miała miejsce inauguracja i poświęcenie kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Place Guynemer w Bruay-en-Artois. M. Elby, szef kompanii górniczej w Bruay, przekazał klucze do kaplicy ks. Józefowi Radwańskiemu, miejscowemu duszpasterzowi. Odbywało się to obecności przedstawicieli z biskupstwa w Arras, polskich dyplomatów, Rektora Polskiej Misji Katolickiej z Paryża ks. Leona Łagody, i innych zaproszonych gości. Wcześniej Msze Święte i nabożeństwa oraz wszelkie inne obrzędy religijne, jak chrzty, śluby, czy pogrzeby odbywały się w kościele św. Barbary (który szkoda, że nie jest już miejscem kultu religijnego). Z czasem kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa staje się centralną kaplicą naszej polonijnej wspólnoty. Tu odbywa się większość ważniejszych uroczystości i celebracji liturgicznych. W salkach przy kaplicy w każdą środę organizowane są lekcje katechizmu dla dzieci.

Kaplica Tour de Lambres
(Bruay-Ville, 70 rue Cail)

Tour de Lambres jest ostatnim średniowiecznym śladem w Bruay. W 1966 roku Polska Misja Katolicka działająca w tym mieście zakupiła ten obiekt, by uczynić w nim salkę do nauczania katechizmu i dla spotkań polskich stowarzyszeń. Po pożarze w 1984 roku została odbudowana i dobudowano wtedy kaplicę, która poświęcona została Bożej Opatrzności i w której od 2 grudnia 1984 odprawiane są nabożeństwa.

Kaplica Polska pw. Królowej Świata w Houdain
(Houdain, rue des Marronniers)

Sektor duszpasterski w Houdain jest częścią polskiej parafii w Bruay Labuissière, której kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy place Guynemer stanowi jej centrum. Przy wzrastającej liczbie rodzin polskiego pochodzenia odczuwano potrzebę wybudowania nowych miejsc kultu w sąsiedztwie polskich kolonii (przykładowo polskiej kaplicy w Houdain). W tamtym czasie duża liczba dzieci i młodzieży należała do katolickich stowarzyszeń (Krucjaty Eucharystycznej i KSMP – Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej), toteż nowa kaplica i sala spotkań pozwalała swobodnie spotykać się wszystkim.

Budowę kaplicy w Houdain ukończono w 1961 roku, a jej poświęcenia i swoistego otwarcia dokonał biskup diecezji Arras Victor-Jean Perrin. Zadedykowano ją Bogu i Ojczyźnie, o czym świadczy pamiątkowa tablica przy wejściu i otrzymała wezwanie NMP Królowej Świata, czego świadectwem jest stela (monument) przy ulicy. Budowano ją z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem, nie szczędząc siebie ani czasu. Polscy górnicy często po godzinach ciężkiej pracy w kopalni oraz ich żony i dzieci przychodzili na plac budowy, aby wspomóc to piękne dzieło. Nad całością prac czuwał pan Edmond Taterka, a swoistą duchową opiekę objął pracujący w tym czasie ks. Jan Pranke SChr, który również zaangażował się w prace budowlane, zachęcając również parafian mieszkających w innych sektorach.

W ciągu lat istnienia i działalności kaplicy dokonywano różnych przeróbek, remontów i zmian, które były potrzebne. We wnętrzu kaplicy krzyż za ołtarzem pochodzi z kaplicy dawnego domu prowincjalnego Towarzystwa Chrystusowego w Hesdigneul les Béthune (sprzedanego w 2007 r.). Obraz Matki Bożej Częstochowskiej znajdujący się w kaplicy odbywał peregrynację po polskich parafiach we Francji w 1966 roku z okazji Millennium Chrztu Polski. We wnętrzu kaplicy znajduje się też obraz Chrystusa Miłosiernego.

Poza niedzielną służbą Bożą w kaplicy w Houdain w środy od 9:00 do 11:00 odbywają się lekcje katechizmu dla dzieci.

Zobacz również...